Bądź na bieżąco

Aktualności

Galeria na Jaszczurówce


Wystawa malarstwa na szkle jest organizowana co roku w podziemiach witkiewiczowskiej kaplicy Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce w Zakopanem przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie. Wystawa ta, prowadzona w okresie wakacyjnym, gromadzi obrazy malowane techniką malarstwa na szkle, która należy do sztuki ludowej Podhala.
Ta galeria zrzesza wspólnotę kilkunastu artystów aktualnie tworzących oraz rodzin artystów już zmarłych. Sztuka ludowego malarstwa na szkle zorientowana jest przede wszystkim na tematy związane z religią chrześcijańską, choć można też spotkać obrazy związane z życiem codziennym górali. Pomimo jednej techniki, przejawia ona różne formy i style. Wystawa propaguje ludowe dziedzictwo Podhala oraz jest okazją do ewangelizacji. Co roku proponowany jest inny temat, który dotyka wybraną prawdę wiary, jakiś element nauczania Kościoła oraz, szczególnie w ostatnich latach, wątki związane z charyzmatem Zgromadzenia Księży Marianów. Ta wystawa malarstwa na szkle jest więc okazją do odkrycia kultury regionu oraz ciekawych rozmów z artystami dla zwiedzających, do podzielenia się swoją wiarą oraz zaprezentowania swoich prac dla artystów, a dla nas jest to możliwość do poruszenia ważnych tematów związanych z wiarą oraz ewangelizacji.

Tegoroczna wystawa odbędzie się w dniach od 5 lipca do 30 sierpnia. Jej tematem jest hasło „Świątynią Boga jesteśmy”, które pochodzi z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian:
 „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście...”

Poprzez ten temat chcemy zwrócić uwagę na te ważne słowa w Piśmie Świętym, które dotykają rzeczy istotnych nie tylko dla eklezjologii, ale także antropologii chrześcijańskiej, co szczególnie uwyraźnił nasz założyciel, o. Stanisław Papczyński w dziele pt. "Mistyczna Świątynia Boga".
 
W temat wystawy wchodzą 3 podtematy:
  • Pan Jezus jako Świątynia i Kamień Węgielny Świątyni.
  • Kościół - wspólnota ludzi wierzących - jako Świątynia Boga.
  • Każdy człowiek jako Mistyczna Świątynia Boga.

Celem wystawy jest wskazanie na ważny element w wizji Kościoła i Człowieka, jakim jest bycie świątynią. Ma on skłonić do zadumy i głębszej refleksji nad tym, jak postrzegamy Kościół i siebie samych, a może przyczyni się nawet do odkrycia tego, do czego Bóg powołuje każdego z nas – do głębokiej relacji z Nim.