Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Skórzec

Ul. Siedlecka 19
08-114 Skórzec
Tel.: +48 25 631 28 24

Opis placówki

Dom pw. św. Jacka, wraz z przyklasztornym kościołem Nawrócenia św. Pawła Apostoła, ufundował marianom kanonik kamieniecki ks. Józef Przygodzki w roku 1710. Od 1718 r. kościół stał się miejscem kultu Cudownego Krzyża. Drewniana budowla spłonęła w 1789 r. Dzięki pomocy kasztelana liwskiego Krzysztofa Cieszkowskiego do roku 1794 pobudowano obiekty murowane. W 1796 r. erygowano parafię. Klasztor skórzecki bywał często siedzibą przełożonych generalnych zakonu, znajdował się w nim nowicjat i dom studiów dla kleryków. W roku 1864 marianie zostali wywiezieni, a klasztor zamknięty. Odnowione zgromadzenie powróciło tam po 57 latach. Od roku 1922 (z przerwą w latach 1926-1932 i 1998-2001) dom ten gości w swych murach nowicjat. W pobliskim Cisiu–Zagródziu urządzono skromną kaplicę dojazdową pw. św. Maksymiliana Kolbe. Dziś jest tam nowa kaplica pw. Matki Bożej Licheńskiej.
Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła. Diecezjalne Sanktuarium Krzyża Świętego
6000 wiernych, diec. siedlecka
proboszcz: ks. Piotr Wojtyła MIC, wikariusz: ks. Paweł Saczuk MIC 

Duszpasterstwo w kaplicy dojazdowej w Cisiu-Zagródziu

 

Nowicjat Zgromadzenia Księży Marianów
mistrz nowicjatu: ks. Piotr Wijtonis MIC
e-mail: nowicjat@marianie.pl
 
Skórzeckie Towarzystwo Dobroczynności 
Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin
Posługa duszpasterska Zgromadzeniu Córek Najczystszego Serca Najśw. Maryi Panny
Ks. Stanisław Chryc MIC

Ks. Stanisław Chryc MIC

rezydent
Ks. Andrzej Dziedziul MIC

Ks. Andrzej Dziedziul MIC

duszpasterz
Ks. Tadeusz Mierzwiński MIC

Ks. Tadeusz Mierzwiński MIC

rezydent
Ks. Mateusz Pietrzyk MIC

Ks. Mateusz Pietrzyk MIC

rezydent
Ks. Grzegorz Reiss MIC

Ks. Grzegorz Reiss MIC

duszpasterz, socjusz mistrza nowicjuszy
Ks. Paweł Saczuk MIC

Ks. Paweł Saczuk MIC

przełożony
Ks. Piotr Wojtonis MIC

Ks. Piotr Wojtonis MIC

mistrz nowicjuszy
Ks. Piotr Wojtyła MIC

Ks. Piotr Wojtyła MIC

proboszcz
Br. Krzysztof Zabłocki MIC

Br. Krzysztof Zabłocki MIC

ekonom, katecheta

Pozostałe placówki