.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Marianie na świecie

BiałoruśBiałoruś

Mariańskie zgromadzenie na tej ziemi wydało wielu wybitnych zakonników, spośród których wywodzi się dwóch błogosławionych męczenników: o. Jerzy Kaszyra i o. Antoni Leszczewicz, oraz dwóch kandydatów na ołtarze: o. Fabian Abrantowicz i o. Andrzej Cikoto. W chwili obecnej Zgromadzenie posiada trzy domy zakonne i prowadzi kilka parafii. Placówki te wchodzą w skład Prowincji Opatrzności Bożej.

Ponadto o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC pełni funkcję wizytatora apostolskiego "ad nutum Sanctae Sedis" dla Białorusinów obrządku bizantyńskiego.

 

Mariański kościół w Rosicy, przed zniszczeniem

Borysów

Adres:

per. Bannyj 6; Borisov, Minskaja vobl., 222120 Belarus

Tel:

+37 51 77 721 961

e-mail:

mic.borisov@tut.by


Dom zakonny pw. bł. Jerzego Matulewicza, założony w 1992 r., znajduje się w mieście Borysów, w diecezji mińsko-mohylewskiej. Współbracia z borysowskiej wspólnoty obejmują opieką duszpasterską ludzi na obszarze w promieniu 30 km. Domowi zakonnemu w Borysowie podlegają także dwie rezydencje (domy filialne) w Mińsku i Żodzinie.

 

Dzieła spełniane przez wspóbraci:

 • Parafia pw. Narodzenia NMP w Borysowie
  3000 wiernych, archidiec. mińsko-mohylewska 
  proboszcz – ks. Pavel Padmyshanin MIC
 • Posługa duszpasterska w Ziembinie i w Nawiszczynie
 • Parafia pw. św. Michała Archanioła w Okołowie
 • Wicepostulatura spraw beatyfikacyjnych OO. Fabiana Abrantowicza i Andrzeja Cikoty
  wicepostulator:

Wspólnota:

 • ks. Pavel Padmyshanin MIC
  rektor i ekonom rezydencji, proboszcz
 • ks. Vadzim Mizer MIC
  duszpasterz
 • ks. Józef Pietuszko MIC
  duszpasterz

 Żodzino
- rezydencja domu zakonnego w Borysowie

Adres:

Prospekt Vinise, Minskaja vobl., 222160 Belarus

Tel:

+37 51 77 571 544 , +37 51 77 596 996


Dzieła spełniane przez wspóbraci:
 • Parafia pw. NMP z Fatimy w Żodzinie
  2000 wiernych, archidiec. mińsko-mohylewska 
  proboszcz: ks. Mikhail Tsviachkouski MIC

Mieszkańcy rezydencji:

 • ks. Mikhail Tsviachkouski MIC
  delegat Prowincjała na Białoruś, przełożony domu w Borysowie, proboszcz, rektor i ekonom rezydencji, lokalny duszpasterz powołań
 • ks. Konstantsin Anashka MIC
  duszpasterz

Mińsk

- rezydencja domu zakonnego w Borysowie

Adres:

Szaranchowicza 60/55, 220 019 Mińsk, Belarus

Tel:

+37 50 17 259 2532


Dziela spełniane przez wspóbraci:
 • Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  (tworząca się), archidiec. mińsko-mohylewska
  proboszcz – ks. Aliaksandr Shamrytski MIC

Mieszkańcy rezydencji:

 • ks. Aliaksandr Shamrytski MIC
  proboszcz, rektor i ekonom rezydencji
 • ks. Andrei Sidarovich MIC
  dusztasterz

 


 

Kościół św. Józefa w Orszy
Orsza

Adres:

vul. Savetskaja 6, 211030 Orsha, Vitebskaja obł., Belarus

Tel:

+37 52 16 218 435

 

Dzieła spełniane przez współbraci:

 • Parafia pw. św. Józefa
  900 wiernych, diec witebska
  proboszcz: ks. Aliaksandr Zharnasek MIC
 • Posługa duszpasterska w kaplicach dojazdowych w Antowilu, Lamaczynie i Pahoście

Wspólnota:

 • ks. Aliaksandr Zharnasek MIC
  przełożony, proboszcz, ekonom, dyrektor domu rekolekcyjnego
 • ks. Vital Danilovich MIC
  duszpasterz, lokalny duszpasterz powołań


 

Rosica
- rezydencja domu zakonnego w Drui

Adres:

Centralnaia 56, 211641 v. Rosica, Wierchniedzvinskij r-n, Wicebskaja obł., Belarus

Tel:

+37 52 15 126 846

 

Dzieła spełniane przez współbraci:

 • Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
  100 wiernych, diec. witebska
  proboszcz: ks. Chaslau Kurechka MIC
 • Posługa duszpasterska w kaplicach dojazdowych w Balinach, Bigosowej i w Oświei
 • Opieka nad miejscem kultu bł. Jerzego Kaszyry i bł. Antoniego Leszczewicza, męczenników

Mieszkańcy rezydencji:

 • ks. Chaslau Kurechka MIC
  rektor rezydencji, ekonom, kustosz miejsca śmierci męczenników z Rosicy

 
Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
szkolnictwo, misje ludowe,
szkolnictwo, misje ludowe,
praca parafialna i różne kapelanie to formy pracy, które podjęli marianie w 2. połowie XVIII w. Osobą, która wprowadziła wówczas zakon na szerokie tory rozwoju, był energiczny o. generał Rajmund Nowicki. 
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net