.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Marianie na świecie

BiałoruśBiałoruś

Mariańskie zgromadzenie na tej ziemi wydało wielu wybitnych zakonników, spośród których wywodzi się dwóch błogosławionych męczenników: o. Jerzy Kaszyra i o. Antoni Leszczewicz, oraz dwóch kandydatów na ołtarze: o. Fabian Abrantowicz i o. Andrzej Cikoto. W chwili obecnej Zgromadzenie posiada trzy domy zakonne i prowadzi kilka parafii. Placówki te wchodzą w skład Prowincji Opatrzności Bożej.

Ponadto o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC pełni funkcję wizytatora apostolskiego "ad nutum Sanctae Sedis" dla Białorusinów obrządku bizantyńskiego.

 

Mariański kościół w Rosicy, przed zniszczeniem

Borysów

Adres:

per. Bannyj 6; Borisov, Minskaja vobl., 222120 Belarus

Tel:

+37 51 77 721 961

e-mail:

mic.borisov@tut.by


Dom zakonny pw. bł. Jerzego Matulewicza, założony w 1992 r., znajduje się w mieście Borysów, w diecezji mińsko-mohylewskiej. Współbracia z borysowskiej wspólnoty obejmują opieką duszpasterską ludzi na obszarze w promieniu 30 km. Domowi zakonnemu w Borysowie podlegają także dwie rezydencje (domy filialne) w Mińsku i Żodzinie.

 

Dzieła spełniane przez wspóbraci:

 • Parafia pw. Narodzenia NMP w Borysowie
  3000 wiernych, archidiec. mińsko-mohylewska 
  proboszcz – ks. Pavel Padmyshanin MIC
 • Posługa duszpasterska w Ziembinie i w Nawiszczynie
 • Parafia pw. św. Michała Archanioła w Okołowie
 • Wicepostulatura spraw beatyfikacyjnych OO. Fabiana Abrantowicza i Andrzeja Cikoty
  wicepostulator:

Wspólnota:

 • ks. Pavel Padmyshanin MIC
  rektor i ekonom rezydencji, proboszcz
 • ks. Vadzim Mizer MIC
  duszpasterz
 • ks. Józef Pietuszko MIC
  duszpasterz

 Żodzino
- rezydencja domu zakonnego w Borysowie

Adres:

Prospekt Vinise, Minskaja vobl., 222160 Belarus

Tel:

+37 51 77 571 544 , +37 51 77 596 996


Dzieła spełniane przez wspóbraci:
 • Parafia pw. NMP z Fatimy w Żodzinie
  2000 wiernych, archidiec. mińsko-mohylewska 
  proboszcz: ks. Mikhail Tsviachkouski MIC

Mieszkańcy rezydencji:

 • ks. Mikhail Tsviachkouski MIC
  delegat Prowincjała na Białoruś, przełożony domu w Borysowie, proboszcz, rektor i ekonom rezydencji, lokalny duszpasterz powołań
 • ks. Konstantsin Anashka MIC
  duszpasterz

Mińsk

- rezydencja domu zakonnego w Borysowie

Adres:

Szaranchowicza 60/55, 220 019 Mińsk, Belarus

Tel:

+37 50 17 259 2532


Dziela spełniane przez wspóbraci:
 • Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  (tworząca się), archidiec. mińsko-mohylewska
  proboszcz – ks. Aliaksandr Shamrytski MIC

Mieszkańcy rezydencji:

 • ks. Aliaksandr Shamrytski MIC
  proboszcz, rektor i ekonom rezydencji
 • ks. Andrei Sidarovich MIC
  dusztasterz

 


 

Kościół św. Józefa w Orszy
Orsza

Adres:

vul. Savetskaja 6, 211030 Orsha, Vitebskaja obł., Belarus

Tel:

+37 52 16 218 435

 

Dzieła spełniane przez współbraci:

 • Parafia pw. św. Józefa
  900 wiernych, diec witebska
  proboszcz: ks. Aliaksandr Zharnasek MIC
 • Posługa duszpasterska w kaplicach dojazdowych w Antowilu, Lamaczynie i Pahoście

Wspólnota:

 • ks. Aliaksandr Zharnasek MIC
  przełożony, proboszcz, ekonom, dyrektor domu rekolekcyjnego
 • ks. Vital Danilovich MIC
  duszpasterz, lokalny duszpasterz powołań


 

Rosica
- rezydencja domu zakonnego w Drui

Adres:

Centralnaia 56, 211641 v. Rosica, Wierchniedzvinskij r-n, Wicebskaja obł., Belarus

Tel:

+37 52 15 126 846

 

Dzieła spełniane przez współbraci:

 • Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy
  100 wiernych, diec. witebska
  proboszcz: ks. Chaslau Kurechka MIC
 • Posługa duszpasterska w kaplicach dojazdowych w Balinach, Bigosowej i w Oświei
 • Opieka nad miejscem kultu bł. Jerzego Kaszyry i bł. Antoniego Leszczewicza, męczenników

Mieszkańcy rezydencji:

 • ks. Chaslau Kurechka MIC
  rektor rezydencji, ekonom, kustosz miejsca śmierci męczenników z Rosicy

 
Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
bł. Stanisław Papczyński
bł. Stanisław Papczyński
był spowiednikiem króla Jana III Sobieskiego. Władca ten lubił także słuchać kazań założyciela marianów, ten zaś miał przepowiedzieć Sobieskiemu zwycięstwo pod Wiedniem.
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net