.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Niebieski Szkaplerz

Korzystanie z łask związanych ze szkaplerzemKorzystanie z łask związanych ze szkaplerzem

Przyjęcie szkaplerza i godne jego noszenie, do czego jest zobowiązany każdy członek Bractwa Niepokalanego Poczęcia, zapewnia szczególny dostęp do wielu łask, o których mówiła Matka Najświętsza i którymi obdarzył go Kościół na mocy swej władzy. Udział w dobrach duchowych przypisanych do szkaplerza wymaga jednak przyjęcia i wprowadzenia w życie pewnych zobowiązań. 

 

Aby pomnożyć cześć Niepokalanego Poczęcia w Kościele, niebieski szkaplerz został obdarowany licznymi odpustami. Osoby, które noszą szkaplerz Niepokalanego Poczęcia, mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła i modlitwa w intencji Ojca Świętego) w następujące dni roku:

 • w dniu otrzymania szkaplerza Niepokalanego Poczęcia; 
 • w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; 
 • w uroczystość Wniebowzięcia NMP; 
 • w uroczystość Narodzenia Pańskiego; 
 • w święto Ofiarowania Pańskiego; 
 • w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego;
 • w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; 
 • w dniu św. Kajetana (założyciela zakonu teatynów - 7 sierpnia); 
 • w momencie śmierci. 

 

Matka Najświętsza widzi w tych, którzy noszą niebieski szkaplerz, swoje wybrane dzieci, obdarza je licznymi łaskami oraz chroni od wszelkiego zła. 
Wierni noszący niebieski szkaplerz i należący do Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP są zobowiązanie do:

 • okazywania specjalnego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia;
 • noszenia niebieskiego szkaplerza;
 • życia w czystości według swego stanu;
 • modlitwy za chorych i konających, za dusze w czyśćcu cierpiące, a także o nawrócenie grzeszników i miłosierdzie Boże dla całego świata;
 • częstego przystępowania do sakramentów św., a szczególnie w święta Najświętszej Maryi Panny;
 • modlitwy za dusze zmarłych członków bractwa;
 • codziennego, w miarę możliwości, odmawiania Koronki dziesięciu cnót ewangelicznych NMP lub Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

 

Ponadto członkom Bractwa Niepokalanego Poczęcia, noszącym szkaplerz, zaleca się następujące praktyki: 

 • przez nieskazitelne życie stawać się godnymi macierzyńskiej miłości Niepokalanej Królowej Szkaplerza; 
 • naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć; 
 • często nawiedzać świątynie i modlić się do Matki Najświętszej; 
 • szerzyć nabożeństwo szkaplerzne i zachęcać innych, aby wstępowali do Bractwa Niepokalanego Poczęcia; 
 • w miarę możliwości praktykować dobrowolne wyrzeczenia i umartwienia oraz czynną miłość bliźniego; 
 • wzywać opieki Maryi aktami strzelistymi, np.: „Niepokalana Królowo Szkaplerza świętego, weź mnie pod płaszcz Twej opieki”; „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną”; „Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny”;
 • interesować się duchowością i działalnością Zgromadzenia Księży Marianów, w którego dobrach duchowych uczestniczą; wspomagać marianów modlitwą i jałmużną, zjednywać im przyjaciół oraz wypraszać dla nich dobre i święte powołania. 

Osoby noszące niebieski szkaplerz, a tym samym przynależące do Bractwa Niepokalanego Poczęcia mają udział we wszystkich dobrach duchowych Zakonu Kleryków Regularnych - teatynów oraz Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, tak za życia, jak i po śmierci. Powinny zostać wpisane do księgi bractwa, która znajduje się w Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Warszawie. Wpisani do księgi otrzymują specjalny dyplom poświadczający ten akt.

 

Na stronie www.spm.pl.pl można znaleźć również formularz zgłoszeniowy do Bractwa Szkaplerznego oraz teksty specjalnych modlitw.
Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
marianie w Polsce
marianie w Polsce

mają 18 domów zakonnych oraz 3 podległe im rezydencje. Placówki te położone są w różnych miejscach naszego kraju.

Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net