.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Konstytucje

DYREKTORIUM ZGROMADZENIA (fragmenty)DYREKTORIUM ZGROMADZENIA (fragmenty)

CZĘŚĆ PIERWSZA
NATURA ZGROMADZENIA

 

ROZDZIAŁ I
MISJA I CHARAKTER ZGROMADZENIA 

 

Prace apostolskie

 

1 Współbracia swoje posłannictwo apostolskie wypełniają przez:

a) zakładanie i prowadzenie różnego rodzaju szkół, kolegiów, instytutów i wydziałów naukowych, internatów i konwiktów; wygłaszanie konferencji i prelekcji; wydawanie i rozpowszechnianie książek i czasopism katolickich; stosowanie także innych środków społecznego przekazu w celu rozpowszechniania, umacniania i obrony życia chrześcijańskiego;

 

b) głoszenie słowa Bożego; słuchanie spowiedzi, prowadzenie rekolekcji; wykładanie nauki chrześcijańskiej, zwłaszcza ludziom prostym; podejmowanie się misji zarówno wśród chrześcijan, jak i niechrześcijan; popieranie ekumenizmu i jedności chrześcijan; przyjmowanie i administrowanie parafii; zakładanie i prowadzenie grup i stowarzyszeń katolickich, zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych; nadto przez usilne przyczynianie się do zbawienia i uświęcenia ludzi na wszelki sposób, jaki im podsunie gorliwość, stosownie do potrzeb oraz okoliczności czasu i miejsca.

 

CZĘŚĆ CZWARTA
APOSTOLAT

 

ROZDZIAŁ I
CHARAKTER I ŚRODKI APOSTOLATU

 

Apostolat w obrządku wschodnim

 

82 Odpowiadając potrzebom i życzeniom Kościoła, współbracia, zwłaszcza ochrzczeni lub też wyświęceni w obrządku wschodnim, mogą po odpowiednim przygotowaniu podejmować się pracy duszpasterskiej w tym obrządku, ściśle stosując się w niej do przepisów prawa powszechnego i własnego; konieczne jest jednak do tego zlecenie przełożonego generalnego, udzielone z głosem doradczym jego rady.

 

Przygotowanie laikatu do apostolstwa

 

84 Świeckich chrześcijan powinno się starannie przygotowywać do apostolatu przy zastosowaniu różnych, odpowiednich środków. Przede wszystkim należy ich wspomagać w zdobywaniu pełniejszej znajomości Pisma Świętego i nauki katolickiej, w pogłębianiu życia duchowego oraz we właściwym rozeznawaniu warunków panujących w świecie.  

 

Współpracownicy zewnętrzni i wewnętrzni

 

85 a) Zgromadzenie powinno troszczyć się o to, aby ludzi sobie oddanych jeszcze ściślej związać ze sobą przez Stowarzyszenie Współpracowników Mariańskich, tak, aby korzystało z ich pomocy w pracach apostolskich i dzieliło się z nimi swymi duchowymi dobrami. Stowarzyszenie kieruje się własnymi statutami, zatwierdzonymi przez przełożonego generalnego za zgodą jego rady. Przystosowanie statutów do wymogów miejscowych należy do odnośnych przełożonych wyższych.

 

b) przełożeni wyżsi mogą niektórym współpracownikom mężczyznom, którzy złożą stosowne przyrzeczenia, według praw i obowiązków uprzednio dla nich określonych, zezwolić na stałe zamieszkanie w domu zakonnym i by ci współpracownicy wewnętrzni mieli pewien udział w życiu wspólnym i ćwiczeniach pobożnych tego domu.

 
Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
Zakon Marianów
Zakon Marianów
powstał w 1673 r. w Puszczy Korabiewskiej (dziś Mariańskiej) k. Skierniewic. Założył go bł. Stanisław Papczyński, Polak z Podegrodzia, z Ziemi Sądeckiej. W 1909 r. zakon został odnowiony i zreformowany przez bł. Jerzego Matulewicza, Litwina.
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net