logo
 

Dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski

Prośba o opiekę Bożą

Prośba o łaskę wzrostu duchowego

Akt ofiarowania Bogu

Postanowienie czynienia woli Bożej

Akt ofiarowania się Zbawicielowi

Prośba do Jezusa Chrystusa

Prośba o dar modlitwy

Prośba o wewnętrzną wolność

Modlitwa do Matki Najświętszej

Modlitwa do Maryi Niepokalanej

Modlitwy do Matki Najświętszej

Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Litania za zmarłych

Litania do św. Stanisława

Litania do bł. Jerzego

Modlitwa o łaskę za przyczyną św. Stanisława

Modlitwa o łaskę za przyczyną bł. Jerzego

Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionych Jerzego Kaszyry i Antoniego Leszczewicza, męczenników

Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Fabiana Abrantowicza

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Andrzeja Cikoty

Modlitwa o powołania do Zgromadzenia Księży Marianów

Modlitwa za Zgromadzenie Księży Marianów

.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Modlitewnik

Dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski


według Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego 

 

Panie, Boże wszechmogący, wierzę, że jesteś obecny tu i na każdym miejscu. Dzięki składam Tobie za to, żeś mnie stworzył i odkupił drogocenną Krwią Twojego Syna;...
więcej>>>

Prośba o opiekę Bożą


według św. o. Stanisława Papczyńskiego 

 

Boże, mój Ojcze i Opiekunie, bądź uwielbiony na wieki. Prowadź mnie Twym ramieniem po drogach tego świata. Ty wiesz, o Panie, że sam z siebie nie jestem zdolny uczynić cokolwiek dobrego. Spraw,...
więcej>>>

Prośba o łaskę wzrostu duchowego


według św. o. Stanisława Papczyńskiego 

 

Panie, mój Boże, daj mi wiarę mocną, nadzieję niewzruszoną, miłość nieustanną. Daj sercu mojemu tę łaskę, aby Ciebie pragnęło; pragnąc – szukało; szukając – znajd...
więcej>>>

Akt ofiarowania Bogu


według św. o. Stanisława Papczyńskiego 

 

Panie, mój Boże, ofiaruję Ci moje serce, aby Ciebie jedynie miłowało i niczego oprócz Ciebie.

 

Ofiaruję Ci...
więcej>>>

Postanowienie czynienia woli Bożej


według św. o. Stanisława Papczyńskiego 

 

Oświadczam, Boże mój, nieskończonej dobroci i Majestatu Panie, że ani tego dnia, ani w ciągu całego mojego życia nie zechcę nic przeciw Twej woli myśleć, mówić, czynić. Jeśli rzecz...
więcej>>>

Akt ofiarowania się Zbawicielowi


według św. o. Stanisława Papczyńskiego

 

Chryste, chcę jedynie być Twoim niewolnikiem, nie ma innego Króla z wyjątkiem Ciebie, o Jezu. Jeśli w miłosierdziu swoim połączysz mnie z Sobą, któż zdoła od...
więcej>>>

Prośba do Jezusa Chrystusa


według bł. o. Jerzego Matulewicza

 

Panie Jezu, spraw, abym pełniąc Twą wolę coraz bardziej zapierał się samego siebie, a Ciebie coraz więcej miłował. O Jezu, kocham Cię i pragnę kochać. Udziel mi tej łaski, bym miło...
więcej>>>

Prośba o dar modlitwy


według bł. o. Jerzego Matulewicza

 

Panie, mój Boże, daj, abym umiał nieustannie się modlić, żyjąc i pracując w Twojej obecności; zawsze jednoczyć się z Twoją świętą wolą, stale odczuwać w sercu swoim obecno...
więcej>>>

Prośba o wewnętrzną wolność


według bł. o. Jerzego Matulewicza

 

Panie Jezu, udziel mi łaski, abym oczyścił wszystkie więzy łączące mnie z tym światem i tak się uwolnił od wszelkich ziemskich pragnień, aspiracji i projektów, abym móg...
więcej>>>

Modlitwa do Matki Najświętszej


według św. o. Stanisława Papczyńskiego

 

O naprawdę słodka jesteś, Panno Maryjo! Któż bowiem kiedykolwiek, pełen goryczy uciekał się do Ciebie i odszedł bez najsłodszej pociechy? Kto pełen zgryzoty przystą...
więcej>>>

Modlitwa do Maryi Niepokalanej


według Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego

 

O Najczystsza, Najświętsza i Niepokalana Matko moja, Maryjo, Ciebie Bóg uczynił ponad wszystko piękną, ponieważ dał Ci pełnię łaski. Kocham Cię i cześć Ci odda...
więcej>>>

Modlitwy do Matki Najświętszej


według bł. o. Jerzego Matulewicza

 

Panno Najświętsza, wyjednaj mi u Syna Twojego tę łaskę, abym Ciebie z każdym dniem coraz więcej miłował, coraz głębszą pokładał w Tobie ufność, coraz więcej cenił Twoją niezr&...
więcej>>>

Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny


Modlitwa przekazana przez mariańską tradycję, zawarta w pierwotnej regule Marianów – „Regule 10 Cnót NMP”. Do prywatnego odmawiania na paciorkach różańca.

 

Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie odmawiamy:

Ojcze nasz D...
więcej>>>

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia


"Błaganie Boga o wyzwolenie dusz
przebywających w czyśćcu

lub wspomaganie
ich innymi sposobami

jest dziełem szlachetnej miłości".

 

św. o. Stanisław Papczyński, więcej>>>

Litania za zmarłych


Kyrie eleison,Chryste eleison,Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas,Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, BożeDuchu Święty, BożeŚwięta Trójco, jedyny Boże 

Święta Maryjo - módl się za nami (ni...
więcej>>>

Litania do św. Stanisława


do prywatnego odmawiania

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże –  zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata, BożeDuchu Święty, BożeŚwięta Tr...
więcej>>>

Litania do bł. Jerzego


do prywatnego odmawiania

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże –  zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata, BożeDuchu Święty, BożeŚwięta Tr...
więcej>>>

Modlitwa o łaskę za przyczyną św. Stanisława


Boże Ojcze, Ty w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w świętym Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi udzielić za jego wstawiennictwem łaskę (…), o którą Cię proszę oraz daj mi za jego przykładem wiernie pełnić Twoją naj...
więcej>>>

Modlitwa o łaskę za przyczyną bł. Jerzego


Panie nasz i Ojcze, który otaczasz nas zawsze swoją opieką, zanoszę do Ciebie moje pokorne błaganie. Za wstawiennictwem błogosławionego Jerzego, który tak wiele wycierpiał dla Twojej chwały i dla rozwoju Twojego Królestwa na ziemi, udziel mi łaski (.....
więcej>>>

Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionych Jerzego Kaszyry i Antoniego Leszczewicza, męczenników


Wszechmogący Wieczny Boże, Ty obdarzyłeś łaską męczeństwa błogosławionych Antoniego i Jerzego, którzy w chwili zagrożenia życia okazali ducha miłości i gorliwości pasterskiej, przyjmując śmierć z braćmi. Daj nam, za ich wstawiennictwem, łaskę miłości ...
więcej>>>

Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego


Przenajświętsza i niepodzielna Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Jerzy, który pod opieką Niepokalanej D...
więcej>>>

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego


O Jezu, któryś łaskawie zechciał powołać Sługę Twego Kazimierza do zakonu poświęconego czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy i Matki Twojej Maryi, racz sprawić, jeśli to zgodne jest z Twą najświętszą wolą, byśmy za Jej przyczyną mogli jak na...
więcej>>>

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Fabiana Abrantowicza


Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzkości. Postępując za Jego przykładem, Twój sługa, archimandryta Fabian ukochał Cię z całego serca, służył Ci w czasach prześladowań i oddał swoje życie za Kościół. O...
więcej>>>

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Andrzeja Cikoty


Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzkości. Postępując za Jego przykładem, Twój sługa, archimandryta Andrzej, ukochał Cię z całego serca, służył Ci w czasach prześladowań i oddał swoje życie za Kościół....
więcej>>>

Modlitwa o powołania do Zgromadzenia Księży Marianów


Boże, Ojcze nasz i Panie żniwa, wzbudź w sercach wielu młodych ludzi pragnienie pójścia za Jezusem Chrystusem na drodze życia zakonnego w Zgromadzeniu Księży Marianów. Ty sam je powołałeś do istnienia  dla szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Najśw...
więcej>>>

Modlitwa za Zgromadzenie Księży Marianów


Boże, Ty powołałeś św. Stanisława Papczyńskiego do założenia Zgromadzenia Księży Marianów. Prosimy Cię, wejrzyj na to Zgromadzenie, zebrane w imię Twoje oraz Niepokalanej Matki Twojego Syna. Pomnażaj jego grono i przysparzaj radości. Spraw, aby było Twoim do...
więcej>>>
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
założyciel marianów
założyciel marianów
św. Stanisław Papczyński, za pierwszy herb zakonu przyjął wizerunek gołębia z gałązką oliwną w dziobie - symbol nadziei i wiary, że Bóg wyprowadzi nowo powstały zakon z wszystkich trudności, jak wyprowadził Noego z potopu.
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net